การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖