กิจกรรมการประกวดธิดาพลอย ในงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558