กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและกลุ่่ม การทำขนมและเครื่องดื่มสมุนไพร ประจำปี 2565