ขอเชิญร่วมกิจกรรมโยคะที่เทศบาลตำบลหนองรี

ขอเชิญร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”
10 สิงหาคม 2018
ให้บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
28 กันยายน 2018

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโยคะ  ณ  เทศบาลตำบลหนองรี

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคันธมาทน์สมุนไพร

สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองรี