ขอเชิญร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558

ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)
16 กุมภาพันธ์ 2015
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองรี
10 มีนาคม 2015

ขอเชิญร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558

ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.

ณ  อาคารป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองรี