ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ของจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 11 เมษายน 2565