นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการขุมชนฯ ในวันที่ 24 กค.66 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25-27 กค.66