ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย๖ ซอย๒