ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)(e-bidding)