ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอย ชุมชนพ่อปู่หนองรี