ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุก (ชนิดดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ฯ