ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเรียบถนนสายกาญจนบุรี-ด่านช้าง ชุมชนหนองรีสร้างสรรค์