ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 11 บ่อ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๙
23 มิถุนายน 2016
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 11 บ่อ
7 กรกฎาคม 2016

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 11 บ่อโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นางกมลรัตน์โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นางกัญหา โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นางชุมพล โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นางนิภาพร โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นางพิมนภัทร โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายขวัญชัย โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายทิน โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายพิพัฒน์ โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายวิชัย โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายสมเดช โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มผู้ใช้น้ำ นายเอนก