ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 11 บ่อ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๙
23 มิถุนายน 2016
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 11 บ่อ
7 กรกฎาคม 2016