ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบ่อดาล พร้อมติดตั้งหอถัง บริเวณสวนสาธารณริมลำตะเพิน