ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ปิดทำการสำนักงานเทศบาลหนองรีเป็นการชั่วคราว
19 สิงหาคม 2021