ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ปิดทำการสำนักงานเทศบาลหนองรีเป็นการชั่วคราว
19 สิงหาคม 2021
โครงการส่งเสริมอาชีพ “เกษตรอินทรีย์ก้าวสู่วิถีผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔”
2 พฤศจิกายน 2021