ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนพ่อปู่หนองรี