ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
29 กรกฎาคม 2021
วันที่2 สิงหาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยมี นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย นายนราวุฒิ กตเวทิวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุระชัย ยะเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองรี
2 สิงหาคม 2021