ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ปิดทำการสำนักงานเทศบาลหนองรีเป็นการชั่วคราว