ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองรี
15 กุมภาพันธ์ 2023
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)
17 กุมภาพันธ์ 2023