ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปีงบประมาณ 2566