ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิ่งแวดล้อม (ทางเข้าบ่อขยะ)