ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย3 (ทางเข้าโรงเรียน)