ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองรี
16 เมษายน 2015
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ซอย 8-9
2 มิถุนายน 2015