ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ในวันที่ 11-13 และ 14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองรี นำโดยนายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพชุมชนและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ด้านการป้องกันภัยพิบัติ ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยออกพื้นที่สาธิตให้ความรู้ในการป้องกันเหตุอัคคีภัย และทบทวนการใช้ตู้ดับเพลิงประจำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี ทั้ง 5 ชุมชน
13 กรกฎาคม 2023
โครงการจิตอาสาพระราชทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
18 กรกฎาคม 2023