มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรเทศบาล

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
2 ตุลาคม 2020
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
4 มกราคม 2021