รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน