วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 128 แพ็ค จาก “กลุ่มรักบ้านเกิด” เพื่อมอบให้กับศูนย์พักคอย Community Isolation เทศบาลตำบลหนองรี

วันที่2 สิงหาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยมี นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย นายนราวุฒิ กตเวทิวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุระชัย ยะเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองรี
2 สิงหาคม 2021
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย มอบเกียรติบัตรให้กับนายอำพล อดุลยธรรม ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดทำศูนย์พักคอย Community Isolation
10 สิงหาคม 2021