วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย มอบเกียรติบัตรให้กับนายอำพล อดุลยธรรม ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดทำศูนย์พักคอย Community Isolation

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 128 แพ็ค จาก “กลุ่มรักบ้านเกิด” เพื่อมอบให้กับศูนย์พักคอย Community Isolation เทศบาลตำบลหนองรี
10 สิงหาคม 2021
ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ปิดทำการสำนักงานเทศบาลหนองรีเป็นการชั่วคราว
19 สิงหาคม 2021