วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)ให้กับชุมชนบ้านพักอาศัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี