เทศบาลตำบลหนองรีร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 9