เทศบาลตำบลหนองรีได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๘