โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถัง บริเวณสวนสาธารณะริมลำตะเพิน