โครงการจิตอาสาพระราชทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จรพศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2566