โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตภายในวัดหนองรี-ชุมชนร่วมใจสามัคคี

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยวันแม่ ชุมชนลำตะเพิน
22 สิงหาคม 2017
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตภายในวัดหนองรี-ชุมชนร่วมใจสามัคคี
22 สิงหาคม 2017