โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕60

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
1 มีนาคม 2017
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยวันแม่ ชุมชนลำตะเพิน
22 สิงหาคม 2017

เทศบาลตำบลหนองรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน

20770104_1544028942316154_1673773242520373460_n 20728330_1544025845649797_2004691392301380574_n 20728132_1544028742316174_2132698074852763447_n 20728065_1544029262316122_8102153046453612627_n 20707995_1544028752316173_8057750456466466611_n 20663968_1544029715649410_4671010482773425112_n 20663972_1544026008983114_5262420406980194840_n 20664563_1544025995649782_4423196428234449276_n 20664704_1544029682316080_2725124692504913219_n 20664938_1544028728982842_3442552681433893553_n 20663875_1544029085649473_5134309508732165716_n 20638980_1544025965649785_6947294329567271275_n 20638946_1544028685649513_6425523640175100671_n 20638664_1544028915649490_4936470290960536581_n 20638565_1544026052316443_5489848113554705004_n 20770225_1544026365649745_6706309993760348387_n