โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 19/7/66 ณ ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข