admin

1 มิถุนายน 2020

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เทศบาลตำบลหนองรีขอเชิญร่วม […]
29 พฤษภาคม 2020

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๓

29 พฤษภาคม 2020

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓

1 พฤษภาคม 2020

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุท […]
24 เมษายน 2020

ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ

24 เมษายน 2020

ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนขอรับถุงยังชีพในการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

20 เมษายน 2020

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

2 เมษายน 2020

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

1 เมษายน 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุก (ชนิดดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ฯ

26 มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเรียบถนนสายกาญจนบุรี-ด่านช้าง ชุมชนหนองรีสร้างสรรค์

20 มีนาคม 2020

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2563

19 มีนาคม 2020

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางบรรทุก(ชนิดดีเซล)ขนาด1ตัน

19 มีนาคม 2020

ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าถนนริมห้วยลำตะเพิน ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข

13 มีนาคม 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างเรียบถนนสายกาญจนบุรี-ด่านช้าง ชุมชนหนองรีสร้างสรรค์

6 มีนาคม 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนริมห้วยลำตะเพิน ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข