admin

13 มิถุนายน 2019

โครงการปรับปรุงลานกีฬาสวนสาธารณะริมห้วยลำตะเพิน

ราคากลางปรับปรุงลานกีฬาสวน […]
23 พฤษภาคม 2019

ประกาศราคากลางโครงการการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ราคากลางโครงการจัดการฝุ่นล […]
7 พฤษภาคม 2019

ปราชญ์ชาวบ้าน

421ปราชญ์ชาวบ้าน62
7 พฤษภาคม 2019

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

322เว็บศูนย์ข้อมูลสำหรับนั […]
3 พฤษภาคม 2019

เทศบาลตำบลหนองรี ขอเชิญชวนใช้บริการที่อ่านหนังสือ

3 พฤษภาคม 2019

เทศบาลตำบลหนองรีขอรับบริจาคหนังสือ

2 พฤษภาคม 2019

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคม

24 มกราคม 2019

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562

22 มกราคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเรียบถนนสายกาญจนบุรี-ด่านช้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้ง […]
16 มกราคม 2019

เทศบาลตำบลหนองรี ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตรหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

8 มกราคม 2019

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเรียบถนนสายกาญจนบุรี – ด่านช้าง

แบบโครงการติดตั้งไฟฟ้า กาญ […]
28 พฤศจิกายน 2018

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ระเบียบเทศบาลตำบลหนองรีว่า […]
28 พฤศจิกายน 2018

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองรี

28 พฤศจิกายน 2018

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

28 พฤศจิกายน 2018

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต