admin

26 พฤศจิกายน 2018

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ใช้เทศบัญญัตื61
15 พฤศจิกายน 2018

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื […]
9 ตุลาคม 2018

รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

ประกาศรายงานจัดทำแผนการจัด […]
9 ตุลาคม 2018

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2561

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจั […]
28 กันยายน 2018

ให้บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

CCF28092561
4 กันยายน 2018

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโยคะที่เทศบาลตำบลหนองรี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโยคะ  ณ   […]
10 สิงหาคม 2018

ขอเชิญร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

2 สิงหาคม 2018

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต PAPA AC ถนนเทศบาล ซอย 12

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส […]
2 สิงหาคม 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายหนองรี – ลำอีซู ฝั่งซ้าย

โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย […]
2 สิงหาคม 2018

ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทศบาลซอย 6-1

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว […]
29 กรกฎาคม 2018

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฎาคม 2018

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

26 กรกฎาคม 2018

เทศบาลตำบลหนองรีร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 9

26 กรกฎาคม 2018

โครงการประเพณีแห่เทียนเจ้าพรรษา ประจำปี 2561

26 กรกฎาคม 2018

เทศบาลตำบลหนองรีรับใบประกาศเกียรติคุณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ […]