admin

3 พฤศจิกายน 2015

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

รายงานจัดซื้อจัดจ้างท้องตุ […]
3 พฤศจิกายน 2015

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

สรุปรายงานยอดจัดซื้อจัดจ้า […]
30 ตุลาคม 2015

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหา […]
27 ตุลาคม 2015

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี

ผลการเปิดซอง
27 ตุลาคม 2015

ประกาศรายชื่่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคางานโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี

รายชื่อผู้เสนอราคา
22 ตุลาคม 2015

ประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ
22 ตุลาคม 2015

ประกาศคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประกาศคณะกรรมการชุมชนพ้นจา […]
20 ตุลาคม 2015

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายงานวิเคราะผลจัดซื้อจัดจ […]
19 ตุลาคม 2015

ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย๖ ซอย๒

ประกาศตรวจงานจ้างถนนซอย6แล […]
9 ตุลาคม 2015

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาห […]
8 ตุลาคม 2015

ราคากลางอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี

ราคากลางอาหารกลางวัน
1 ตุลาคม 2015

ประกาศให้บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศเทศบัญญัติ59
1 ตุลาคม 2015

ประกาศ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือนกันยายน 2558

ประกาศพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เด […]
1 ตุลาคม 2015

ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจ […]
1 ตุลาคม 2015

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2558

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ […]