admin

26 สิงหาคม 2015

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอย ชุมชนพ่อปู่หนองรี

ประกาศผลการเปิดซองบ่อขยะ
26 สิงหาคม 2015

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล

ประกาศผลการเปิดซองถนนคอนกร […]
26 สิงหาคม 2015

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถัง

ประกาศผลการเปิดซองบ่อบาดาล
19 สิงหาคม 2015

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

19 สิงหาคม 2015

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

13 สิงหาคม 2015

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 8 – 10 ชุมชนลำตะเพิน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน […]
13 สิงหาคม 2015

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 6 ซอย 2 ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน […]
11 สิงหาคม 2015

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 8 – 10 ชุมชนลำตะเพิน

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิว […]
11 สิงหาคม 2015

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 6 ซอย 2 ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข

ราคากลางโครงการปรับปรุงผิว […]
11 สิงหาคม 2015

ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี

ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูน […]
6 สิงหาคม 2015

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กค.58

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่าง […]
6 สิงหาคม 2015

รายงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กค.58

รายงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ป […]
6 สิงหาคม 2015

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนซอย6 ลว.6 กค.58

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อ […]
4 สิงหาคม 2015

โครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอย ชุมชนพ่อปู่หนองรี

โครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอ […]
4 สิงหาคม 2015

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถัง บริเวณสวนสาธารณะริมลำตะเพิน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้ […]