admin

6 สิงหาคม 2015

รายงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กค.58

รายงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ป […]
6 สิงหาคม 2015

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนซอย6 ลว.6 กค.58

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุซ่อ […]
4 สิงหาคม 2015

โครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอย ชุมชนพ่อปู่หนองรี

โครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอ […]
4 สิงหาคม 2015

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถัง บริเวณสวนสาธารณะริมลำตะเพิน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้ […]
4 สิงหาคม 2015

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำศาลาเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี ชุมชนพ่อปู่หนองรี

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ […]
4 สิงหาคม 2015

โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างเรียบถนนสายหนองรี – หนองกร่าง

โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่า […]
4 สิงหาคม 2015

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล(เข้าบ้านนายอเนก) ชุมชนพ่อปู่หนองรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ […]
3 สิงหาคม 2015

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างเรียบถนนสายหนองรี – หนองกร่าง

ประกาศราคากลางโครงการติดตั […]
3 สิงหาคม 2015

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร […]
3 สิงหาคม 2015

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอย ชุมชนพ่อปู่หนองรี

ประกาศราคากลางโครงการปรับป […]
3 สิงหาคม 2015

ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบ่อดาล พร้อมติดตั้งหอถัง บริเวณสวนสาธารณริมลำตะเพิน

ประกาศราคากลางโครงการขุดเจ […]
3 สิงหาคม 2015

ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ ศาลาเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี

ประกาศราคากลางโครงการรางระ […]
28 กรกฎาคม 2015

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

28 กรกฎาคม 2015

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

28 กรกฎาคม 2015

โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์ สู่วิถีชีวิตพอเพียง