admin

2 มิถุนายน 2015

ประกาสราคากลางโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกาย

ราคากลาง
2 มิถุนายน 2015

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แบบโยงข้ามถนน) ชุมชนลำตะเพิน

ราคากลาง
2 มิถุนายน 2015

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแซ่แต้

ราคากลาง
2 มิถุนายน 2015

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาล ซอย 8-9

ราคากลาง
26 พฤษภาคม 2015

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี   […]
16 เมษายน 2015

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองรี

คลิกเพื่ออ่าน
8 เมษายน 2015
คลิกเพื่ออ่าน
25 มีนาคม 2015

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแซ่แต้ และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (แบบโยงข้ามถนน)

คลิกเพื่ออ่าน
18 มีนาคม 2015

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

10 มีนาคม 2015

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองรี

27 กุมภาพันธ์ 2015

ขอเชิญร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558

ขอเชิญร่วมประชุมชมรมผู้สูง […]
16 กุมภาพันธ์ 2015

ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลด […]
16 กุมภาพันธ์ 2015

ประกาศสอบราคาจ้างถมดินพร้อมก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณสนามกีฬา

16 กุมภาพันธ์ 2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง

16 กุมภาพันธ์ 2015

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน