ไม่มีหมวดหมู่

1 ตุลาคม 2015

ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจ […]
1 ตุลาคม 2015

ประกาศ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือนกันยายน 2558

ประกาศพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เด […]
22 สิงหาคม 2017

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตภายในวัดหนองรี-ชุมชนร่วมใจสามัคคี

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอน […]
25 ตุลาคม 2019

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

  แผนการจัดการความรู้ […]
25 ตุลาคม 2019

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

14 ตุลาคม 2020

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรเทศบาล

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น […]
22 กรกฎาคม 2021

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)ให้กับชุมชนบ้านพักอาศัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี

24 เมษายน 2022

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565

18 พฤษภาคม 2022

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

22 กรกฎาคม 2022

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง การรายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 กุมภาพันธ์ 2023

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

รายละเอียดปรากฏตามลิงค์ที่ […]
22 กุมภาพันธ์ 2023

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการร่วมประเมินความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2566

8 มีนาคม 2023

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลหนองรี