ไม่มีหมวดหมู่

1 ตุลาคม 2015

ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4

ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจ […]
1 ตุลาคม 2015

ประกาศ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เดือนกันยายน 2558

ประกาศพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เด […]
22 สิงหาคม 2017

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตภายในวัดหนองรี-ชุมชนร่วมใจสามัคคี

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอน […]
25 ตุลาคม 2019

แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

  แผนการจัดการความรู้ […]
25 ตุลาคม 2019

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

14 ตุลาคม 2020

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรเทศบาล

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น […]
3 พฤษภาคม 2021

ทดสอบอัพไฟล์

ทดสอบ