ข่าวประชาสัมพันธ์

27 กุมภาพันธ์ 2015

ขอเชิญร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2558

ขอเชิญร่วมประชุมชมรมผู้สูง […]
10 มีนาคม 2015

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองรี

18 มีนาคม 2015

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

26 พฤษภาคม 2015

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี   […]
9 มิถุนายน 2015

ทำความรู้จัก “ประชาคมอาเซียน”

11 มิถุนายน 2015

การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่ […]
28 กรกฎาคม 2015

โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์ สู่วิถีชีวิตพอเพียง

28 กรกฎาคม 2015

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

28 กรกฎาคม 2015

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

19 สิงหาคม 2015

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

19 สิงหาคม 2015

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

1 ตุลาคม 2015

ประกาศให้บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศเทศบัญญัติ59
22 ตุลาคม 2015

ประกาศคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประกาศคณะกรรมการชุมชนพ้นจา […]
22 ตุลาคม 2015

ประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี

ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ
9 พฤศจิกายน 2015

กิจกรรมการประกวดธิดาพลอย ในงานเทศกาลเห็ดโคน อัญมณีของดีบ่อพลอย และงานกาชาด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558