กิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรีครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี
6 พฤษภาคม 2021
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
26 มีนาคม 2021