การช่วยเหลือกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี

โครงการ อบจ.ห่วงใย “เราไม่ทิ้งกัน” ร่วมใจเอาชนะภัย COVID ๑๙
26 พฤษภาคม 2020
การแจกหน้ากากอนามัยผ้าที่ได้ช่วยกันตัดเย็บ ให้แก่เหล่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี
19 มีนาคม 2020

วันที่ 21 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี ปลัดเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองรี ได้เข้าแจกถุงยังชีพประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี