นายอำเภอบ่อพลอย ตรวจด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔