รอง ผวจ. กาญจนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ผู้ปฏิบัติงานด่านป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔