เทศบาลตำบลหนองรี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ